Kim-Runar Klodiussen (IV Dan)

Sabumnim Kim-Runar Klodiussen (IV Dan) er hovedinstruktør og grunnlegger av Senja Taekwon-Do Klubb.

Kim-Runar gikk opp til 4. Dan i juni 2023 under Grandmaster John A. Svendsen og er i tillegg av sertifisert av ITFU. Han startet med Taekwon-Do i Harstad under Sabum Herulf K. Mathisen (V Dan) hvor han trente i flere år før han flyttet til Oslo og trente under Sabum Per-Ståle Larsen (VI Dan).

Kim-Runar har har trent i flere ITF-style klubber (bla. T.A.G.B. i England) og har også trent flere år i WT Taekwon-Do. Han var blant annet klubbpresident i Roehampton University Taekwon-Do (WT/British Taekwon-Do). Han har også erfaring fra Kickboxing, Wing Chun, Kyokushin og flere stiler.

Stonglandseidet, Norge

ANNEN RELEVANT KOMPETANSE/KURS:

Sertifisert Akutthjelper/førstehjelper via Norsk Luftambulanse og Senja Brann og Redning.

Trenerattest via NIF (barn, ungdom og voksen).

Diverse pedagogikkfag gjennom utdannelse og jobberfaring (barn/unge 0-18 år)

Politiattest for arbeid med barn/unge, samt mennesker men utviklingshemming.