Herulf K. Mathisen (V Dan)

Sabum Herulf Mathisen har base i Harstad og benyttes ofte som eksaminator, kursholder, mentor mye mer.

Harstad, Norge