Starter opplegg for voksne

Fra fredag 8. Mars prøver vi ut eget treningsparti for voksne (18+). Vi tester ut tilbudet fredager i partallsuker kl. 17:00 -19:00.

Her blir det fokus på sparring, sparringsteknikk, fitness, uttøying, selvforsvar og sosialt samvær. Det kan også hende at vi trener noe knusing!